marți, 16 decembrie 2008

Definiţii

Istoria artelor – un vals trecut printr-un prezent continuu,

dansând pe ritmuri contrare melodiei.

Balet, un vârf de ac înfipt în rozuri dantelate,

Patinaj, tăind în carnea sensibilităţii noastre,

Dansul alunecând pe muchia muzicii,

Gimnastica, un cerc duhnind a contorsionări forţate,

Sportivi purtaţi pe podiumuri fragile.

Fotografia rupând din viaţă clipe memorabile,

imagini contrastând nebune!

Cinematografia – frânturi de cuvinte animate...

duminică, 7 decembrie 2008

mă dor toate momentele lucide.

Nu contează... nimic.